• Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • Industry 4.0 : ทิศทางของเทคโนโลยีการผลิต หลัง COVID-19

Industry 4.0 : ทิศทางของเทคโนโลยีการผลิต หลัง COVID-19

       การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ทำให้ supply chain หยุดชะงักลง ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดการผลิตเนื่องจากเห็นว่าอุปสงค์ลดลงอย่างมากและในขณะที่บางรายก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน เมื่อเกิดภาวะถดถอยทั่วโลกเช่นนี้ ผู้ที่มี supply chain ที่มีความคล่องตัวไม่เพียงพอและใช้จำนวนเงินมากเกินไปจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ทำให้ความจำเป็นของอุตสาหกรรมการผลิตในการเพิ่มประสิทธิภาพและการลงทุนในการผลิตเพื่อทำให้ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Industry 4.0 นั้นเป็นที่ต้องการสำหรับในยุคนี้เป็นอย่างมาก

 

       Industry 4.0 กับสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้

       ก่อนที่จะเกิดการระบาด industry 4.0 เป็นเพียงประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่น่าตื่นเต้น ซึ่งเต็มไปด้วยประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ผลิตหลายราย และยังถูกมองว่าเป็นหัวข้อในการคิดเชิงบวกและเป็นไปได้ในอนาคตเท่านั้น ตัวขับเคลื่อนธุรกิจของ industry 4.0 ก่อน COVID มุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุน ความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลผลิต นวัตกรรมและความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือการทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้ดีขึ้น

       อย่างไรก็ตาม วันนี้สิ่งที่ผู้ผลิตหลายรายให้ความสำคัญคือการอยู่รอด การจำกัดความเสียหาย การฟื้นตัว และการดำเนินธุรกิจตามปกติในขั้นต่อไป และเพื่อให้บรรลุสิ่งเหล่านี้ พวกเขาจะต้องใช้ประโยชน์จาก industry 4.0  และโรงงานอัจฉริยะที่มอบให้หลังจาก COVID-19 ในครั้งนี้

 

       The Future Is Now: How Industry 4.0 พลิกโฉมการผลิตในช่วงเวลาของ COVID-19 อย่างไร

       ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือหลายเดือนข้างหน้า ภาคการผลิตจะกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ด้วยการใช้โรงงานอัจฉริยะและความก้าวหน้าอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการระบาด หลังจากนั้น ศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญบางแห่งในเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้จะยังคงรักษาการผลิตที่สม่ำเสมอได้ แม้ว่าจะมีกำลังคนที่จำกัด เนื่องจากการใช้ Industrial Internet of Things (IIoT) และเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบการผลิต เนื่องจาก social distancing กลายเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นในโรงงาน จึงต้องลงทุนในอุปกรณ์อัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการหยุดชะงักของทำงาน

 

       บทบาทของ Industry 4.0 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันและอนาคต  ได้แก่ :

       – ช่วยบริษัทต่างๆ ให้รอดจากวิกฤต

       – ร่นระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับไปดำเนินการตามปกติโดยเร็วที่สุด

       – จัดหาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นระหว่างธุรกิจ

 

       Industry 4.0 สามารถทำให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นจริงได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากความสามารถในการ Support ภาคการผลิตได้มากมาย เช่น  :

       – Internet of Things  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ส่วนกลาง ทำให้ผู้ผลิตสามารถรวบรวมข้อมูลได้มากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการและแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       – Big Data ข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ ทำให้ผู้ผลิตสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้และ real-time

       – Machine to Machine Communication การมองเห็นแบบ real-time เกี่ยวกับความพร้อมของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป และสินทรัพย์อื่นๆ ก่อนการผลิต

       – Safety คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะและขั้นตอนการทำงาน เนื่องจาก social distancing  และ self-isolation เทคโนโลยีช่วยให้สามารถตั้งค่าการทำงานเสมือนจริงและการตั้งค่าระยะไกลได้มากขึ้น เพื่อช่วยในเรื่องของการล็อกดาวน์และการกักตัว

       บริษัทที่ยังไม่ได้ลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อทำให้เกิดโรงงานอัจฉริยะมีแนวโน้มที่จะค้นพบว่า การพัฒนาระบบเพื่อกระตุ้นและเร่งการฟื้นตัวของธุรกิจหลังจากการระบาดของ COVID-19 ต้องมีการพึ่งพานวัตกรรมไฮเทคเพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนเช่นเดียวกับในระยะยาว

       สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสงสัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานของคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา Riverplus มี smart factory solution ที่ช่วยปรับปรุงธุรกิจและบุคลากรของธุรกิจผ่านการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณฟื้นตัวจากโรคระบาดครั้งนี้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เรียบเรียงและแปลข้อมูลจาก : https://www.tm-robot.com/en/blog/the-role-of-industry-4-0-in-the-manufacturing-sector-post-covid-19/