Smart Vision System

TM Robot Built in Vision system

เกณฑ์การตรวจจับหาภาพ

TM Smart 01 01

การจับคู่ตามแบบ (จับคู่ด้วยรูปร่างจากต้นแบบ) : เป็นการใช้คุณลักษณะของรูปร่างเป็นการหาตำแหน่งของภาพ

TM Smart 01 01

การจัดตำแหน่ง (การทำเครื่องหมายได้ย่างแม่นยำ) : เป็นการใช้ 2 จุดในการระบุตำแหน่งบนชิ้นงาน

TM Smart 01 01

การจับคู่ตามแบบ (จับคู่ด้วยภาพต้นแบบ) : เป็นการนับพิกเซลเพื่อเป็นการหาตำแหน่งของภาพ

TM Smart 01 01

การตรวจจับด้วยรูปร่างแบบอิสระ (Blob finder) : เป็นการใช้ item และความแตกต่างของสีพื้นหลังเพื่อใช้หา item

เกณฑ์การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ

TM Smart 002 03

การยกระดับให้คมชัดมากยิ่งขึ้น : ใช้สำหรับการปรับความคมชัดของภาพ

TM Smart 002 05

สามารถสัณนิษฐานรูปร่างได้จากความหนาและความบางของเส้น, รูปุ และการแยกบรรทัด

TM Smart 002 07

ไม่มีการสะดุดของภาพ

TM Smart 002 08

การแยกระนาบของสี สามารถแยกระนาบสีได้ด้วยลักษณะเฉพาะของสี เช่น สีแดง,ฟ้า,เขียว

TM Smart 002 09

มีช่วงการเปลี่ยนสีของภาพระหว่างสีขาวและสีดำ

สามารถถอดรหัสได้ทั้งแบบ 1-D และแบบ 2-D

TM Smart 03 02

สามารถตรวจจับด้วยการระบุโค้ด แบบ 1-D และ 2-D

TM Smart 03 04

สามารถตรวจจับด้วยการระบุจากสี

feature section2 smartimg 1 1024x1024 2