MEDIUM & HEAVY PAYLOAD SERIES

ตัวเลือกสำหรับ Application อัตโนมัติของคุณ

TM12  I  TM14 Series

TM12

รองรับน้ำหนักสูงสุดของ TM Product Series

     รองรับน้ำหนักได้ถึง 12 กิโลกรัม ใช้งานง่าย เหมาะแก่การพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งาน ลดเวลาในการผลิตสินค้าในโรงงานระบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย มีความแม่นยำ เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

     รองรับน้ำหนักได้มากที่สุดในความยาวแขนกลที่เท่ากันในแต่ละยี่ห้อ ซึ่งดีที่สุดในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมที่เหมาะกับการใช้งาน :

  • อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์
  • อุตสาหกรรมไม้ฝา
  • ใช้งานร่วมกับเครื่อง CNC
  • อื่นๆ
E01 01
ระยะเอื้อม
E02 01
น้ำหนักที่สามารถยกได้
heavy payload section1 img 1

TM14

รองรับน้ำหนักสูงสุดของ TM Product Series

     รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 14 กิโลกรัม ใช้งานง่าย เหมาะแก่การพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งาน ลดเวลาในการผลิตสินค้าในโรงงานระบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย มีความแม่นยำ เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่เหมาะกับการใช้งาน :

  • อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์
  • อุตสาหกรรมไม้ฝา
  • ใช้งานร่วมกับเครื่อง CNC
  • อื่นๆ
E03 01
ระยะเอื้อม
E04 01
น้ำหนักที่สามารถยกได้
heavy payload section2 img

ความสามารถในการรับน้ำหนักที่มากขึ้น

และเพิ่มระยะการเข้าถึง

     TM12 & TM14 เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก และการเข้าถึง  โดย TM12 รองรับน้ำหนักสูงสุด 12 กก. ระยะการเข้าถึง 1300 มม และ TM14 รองรับน้ำหนักสูงสุด 14 กก. ระยะการเข้าถึง 1100 มม.

     เช่นเดียวกับ TM5 ที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความยืดหยุ่นสูง ลดการบำรุงรักษา สร้างโซลูชันอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงสำหรับการผลิตของคุณ

Built-in Vision System

     TM Robot มาพร้อมกับความสามารถในการมองเห็น (Vision System) ที่สามารถจับคู่รูปร่าง, อ่านบาร์โค้ด  QR โค้ด, จดจำสี, อ่าน OCR ฯลฯ ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

heavy payload section4 img 1

WORKING AREA

TM12

TM14

ตารางคุณสมบัติเฉพาะของ

TECHMAN ROBOT รุ่น TM12 และ TM14

image 20200330 034430 02