จุดเด่น:

SMART

Built-in Vision System

มีระบบการมองเห็นในตัว (built-in vision system) สามารถทำงานร่วมกับทั้งตัว Hardware และ software ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหนือกว่าหุนยนต์ทั่วไปที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมาก

Simple

Painless Programming

TMflow นวัตกรรมใหม่ของการโปรแกรมหุ่นยนต์ ที่ง่ายและสมบูรณ์แบบ ด้วย flow-based software  ใช้เพียงการคลิกและลาก ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยาก

Safe

Force Limiting

เมื่อชนเข้ากับวัตถุหรือบุคคลหุ่นยนต์จะหยุดการกระทำในทันทีเพื่อป้องกันอันตราย TM Robot จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด  สำหรับการทำงานร่วมกับมนุษย์ในโรงงานของคุณ

ความแตกต่างระหว่าง TM Robot กับหุ่นยนต์ทั่วไป

TM Robot เป็นเครื่องมือการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับมนุษย์และเครื่องจักร ต่างจากหุ่นยนต์ทั้วไปที่ต้องใช้กำลังคนมากขึ้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้มงวด 

TM Robot สามารถทำงานได้อย่างเป็นมิตร และปลอดภัย โดยไม่ต้องยุ่งยาก ในยุคที่แนวโน้มเรื่องคุณภาพ สำคัญมากกว่าปริมาณ TM robot  คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ 

Built-In Vision System

TM Vision is a built-in system ทำให้สามารถแยกแยะชิ้นงาน จัดวางตำแหน่ง ปรับปรุงภาพ อ่านบาร์โค๊ด และอื่นๆ

Item detection module

รองรับ shape-based และ image-based pattern matching

Image enhancement module

เพิ่มความคมชัด ปรับปรุงคุณภาพภาพ, ลักษณะรูปร่าง และบาร์โค๊ด

Barcode identification module

รองรับการอ่าน 1-Dashboard, QR code และ 2-D DataMatrix

TMflow

No More Coding!

สร้างระบบงานอัตโนมัติของคุณได้ง่ายด้วย flow-based software ที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะ แต่ละฟังก์ชั่นแยกกันด้วย icon ที่แตกต่าง สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายด้วยการคลิก-ลาก ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ได้ในเวลาเพียง 5 นาที

FORCE LIMITING

TM Robot ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหุ่นยนต์ในการทำงานร่วมกับมนุษย์ตามมาตรฐาน ISO 10218 เมื่อแขนหุ่นยนต์ชนกับวัตถุมันจะหยุดทันที เพื่อความปลอดภัยของคุณ

AWARD-WINNING DESIGN

TECHMAN ROBOT ให้ความสำคัญกับการออกแบบและนวัตกรรมเป็นอย่างยิ่ง ความท้าทายของเราก็คือรูปแบบที่สวยงาม พร้อมกับความสามารถในการรองรับการทำงานใน Application ที่หลากหลาย สำหรับในทุกธุรกิจ

Close Menu