REGULAR PAYLOAD

ตัวเลือกสำหรับ Application อัตโนมัติของคุณ

TM 5 – 700  I  TM 5 – 900

TM5-700

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมกลยุทธ์ 3C (Company, Customer, Competitor Strategy), อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
A01 01
ระยะเอื้อม
A02 01
น้ำหนักที่สามารถยกได้
refular payload section1 img

TM5-900

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมกลยุทธ์ 3C (Company, Customer, Competitor Strategy), อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

B01 01
ระยะเอื้อม
B02 01
น้ำหนักที่สามารถยกได้
refular payload section2 img

TM5 ด้วยประสิทธิภาพในการมองเห็น (vision system) กับคุณสมบัติการโปรแกรมที่ง่าย และการทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย ทำให้สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ใน Application ที่หลากหลาย พร้อมกับฟังก์ชั่น vision identification ที่สมบูรณ์แบบ และใช้งานง่าย ทำให้หุ่นยนต์สามารถแยกแยะชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงอ่าน 1D และ 2D barcodes TM5 ตัวเลือกแรกสำหรับ Application อัจฉริยะของคุณที่จะนำธุรกิจของคุณ สู่ Industry 4.0 ที่แท้จริง

พื้นที่การทำงาน (Working Area)

TM - 700

TM - 900