REGULAR PAYLOAD

ตัวเลือกสำหรับ Application อัตโนมัติของคุณ

TM 5 – 700  I  TM 5 – 900

TM5-700

Applicable For 3c Industry, Automobile Industry, Food Industry, Etc.

Reach
Payload

TM5-900

Applicable For 3c Industry, Automobile Industry, Food Industry, Etc.

Reach
Payload

TM5 ด้วยประสิทธิภาพในการมองเห็น (vision system) กับคุณสมบัติการโปรแกรมที่ง่าย และการทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย ทำให้สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ใน Application ที่หลากหลาย พร้อมกับฟังก์ชั่น vision identification ที่สมบูรณ์แบบ และใช้งานง่าย ทำให้หุ่นยนต์สามารถแยกแยะชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงอ่าน 1D และ 2D barcodes TM5 ตัวเลือกแรกสำหรับ Application อัจฉริยะของคุณที่จะนำธุรกิจของคุณ สู่ Industry 4.0 ที่แท้จริง

WORKING AREA

TM - 700

TM - 900

Close Menu